ಅಧಿಸೂಚನೆ: ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಕ್ರ.ಸಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಖಾಲಿಯಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
1 ತುಮಕೂರು ಯುವ ಸಮಾಲೋಚಕರು ಪದವಿ 1
2 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಯುವ ಸಮಾಲೋಚಕರು ಪದವಿ 1
3 ರಾಮನಗರ ಯುವ ಸಮಾಲೋಚಕರು ಪದವಿ
1
4 ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಯುವ ಪರಿವರ್ತಕರು ಪದವಿ 1
5 ಧಾರವಾಡ ಯುವ ಪರಿವರ್ತಕರು ಪದವಿ 2
6 ಉಡುಪಿ ಯುವ ಪರಿವರ್ತಕರು ಪದವಿ 1
7 ಯಾದಗಿರಿ ಯುವ ಪರಿವರ್ತಕರು ಪದವಿ 1
8 ಕೊಪ್ಪಳ ಯುವ ಪರಿವರ್ತಕರು ಪದವಿ 1
9 ಹಾಸನ ಯುವ ಪರಿವರ್ತಕರು ಪದವಿ 1
10 ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಯುವ ಪರಿವರ್ತಕರು ಪದವಿ 1
11 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಯುವ ಪರಿವರ್ತಕರು ಪದವಿ 1
12 ಮೈಸೂರು ಯುವ ಪರಿವರ್ತಕರು ಪದವಿ 2
13 ರಾಯಚೂರು ಯುವ ಪರಿವರ್ತಕರು ಪದವಿ 3
14 ವಿಜಯಪುರ ಯುವ ಪರಿವರ್ತಕರು ಪದವಿ 1
15 ಬಳ್ಳಾರಿ ಯುವ ಪರಿವರ್ತಕರು ಪದವಿ 3
16 ತುಮಕೂರು ಯುವ ಪರಿವರ್ತಕರು ಪದವಿ 1
17 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಯುವ ಪರಿವರ್ತಕರು ಪದವಿ 1
18 ಮಂಡ್ಯ ಯುವ ಪರಿವರ್ತಕರು ಪದವಿ 1
19 ಕೊಡಗು ಯುವ ಪರಿವರ್ತಕರು ಪದವಿ 1

ಯುವ ಸ್ಪಂದನ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡ - ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್

ಕ್ರ.ಸಂ ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿಯಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
1 ಎಮ್ & ಇ ಅಧಿಕಾರಿ 1
2 ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ 2
3 ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿ 1

Fill up the below form & submit your resume