ತಜ್ಞರ ಪ್ರಶಂಸಾಪತ್ರಗಳು

ಜೂನ್ 15, 2021

ಮುಖ್ಯ ಸಲಹಾಕಾರರು, ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್

ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ, ನರರೋಗ, ಉದ್ದೀಪನ ಮದ್ದುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ತೊಂದರೆಗಳು, ಅಪಘಾತಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳ ಮೇಲಿನ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು
ಜೂನ್ 15, 2021

ನಿರ್ದೇಶಕರು, ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್

ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಯುವ ಜನಾಂಗವು ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಜನ ಸಮೂಹವಾಗಿದೆ. ಯುವ ಜನತೆಯು ಉತ್ಸಾಹ, ಶಕ್ತಿ, ಸಾಹಸ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುಂಪಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಜಾಗತೀಕರಣ ಮತ್ತು ಉದಾರೀಕರಣ,
ಜೂನ್ 15, 2021

ಪ್ರಧಾನ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ